Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd verlengen

Geplaatst op: 01.03.2021

Dan kunt u misschien een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd aanvragen. De documenten zijn vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Dan hebt u in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig. Deze nieuwe Vreemdelingenwet beoogt een vereenvoudiging van de vreemdelingenwetgeving. Na uw aanvraag Verblijfsvergunning ophalen. Hebt u tijdens de aanvraag een document nodig waarmee u kunt bewijzen wie u bent?

Als u het Vreemdelingen Identiteitsbewijs type W ophaalt moet u uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd inleveren. Dan heeft de IND vanaf 1 maart 6 maanden de tijd om te beslissen.

Deze beslissing staat in een brief: het voornemen? De koppelingswet verhindert bijstandsverlening, wanneer men een aanvraag indient op het moment dat men geen geldige verblijfstatus heeft. Bent u het niet eens met het voornemen, verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd verlengen. Immers men kon dit zien aankomen en dus reserveren! Om het inburgeringsdiploma te halen, moet je voor alle examens slagen.

Uw verblijfsvergunning is nog geldig als u de aanvraag voor onbepaalde tijd doet?

Je heb al bijna 5 jaar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd.

Mijn verblijfsvergunning is niet meer geldig. Wat moet ik doen?

Inmiddels wordt beroep gedaan op de bijzondere bijstand om deze kosten te kunnen betalen. Stappen in het aanvraagproces 1. Pas daarna besluit de IND definitief op uw aanvraag. Online aanvraag. Deze vergunning wordt verstrekt aan vreemdelingen aan wie op asielgronden verblijf in Nederland wordt toegestaan.

Hebt u de aanvraag gedaan tussen de 6 maanden en 4 weken voordat uw verblijfsvergunning afloopt, verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd verlengen. Op de caracas gevaarlijkste stad ter wereld van de verblijfsvergunning staat of u mag werken?

De IND kijkt eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd. Let erop dat uw werkgever soms vraagt om een geldig verblijfsdocument. Stuur dan een zienswijze met uitleg aan de IND.

Familielid van een EU/EER- of Zwitsers onderdaan?

U krijgt dan mogelijk een verblijfsgat. Heb je een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als nareizend familielid? In sommige gevallen hoeft u geen examen  te doen voor een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd. Doe dan een aanvraag voor een toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht.

In dat geval geldt de volgende voorwaarde:. Alleen wanneer dit niet mogelijk is, kan bijzondere bijstand verleend worden. Daarna zet de IND de beslissing in een brief: de beschikking. Na uw aanvraag Verblijfsvergunning ophalen. In dat geval geldt de volgende voorwaarde: Je hebt aaneengesloten verblijf gehad in Nederland in de 5 jaar voor het indienen van jouw aanvraag onbepaalde tijd, verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd verlengen.

Je voldoet nog steeds aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd!

Verblijfsvergunning regulier

De geldigheid van de nieuwe verlengde verblijfsvergunning hangt af van de verblijfsvergunning die u hebt. Hierin legt de IND uit waarom u geen verblijfsvergunning krijgt. Uw verblijfsvergunning verloopt bijna.

In dat geval geldt de volgende voorwaarde: Je hebt aaneengesloten verblijf gehad in Nederland in de 5 jaar voor het indienen van jouw aanvraag onbepaalde tijd. Heeft u in Nederland gewoond met een tijdelijke verblijfsvergunning regulier! Als u voldoet aan de voorwaarden voor asiel onbepaalde tijd kunt u altijd een aanvraag doen.

Hoe stuurt u documenten: U stuurt alleen kopien van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat, verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd verlengen. DigiD met sms-code Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen. U kunt hierbij de hulp vragen van een advocaat. U krijgt informatie over de mogelijkheid om in beroep  te gaan. Tegenwoordig kunt u veel overheidszaken zelf online regelen.

Voorwaarden

Je hebt gegronde redenen om te vrezen dat je slachtoffer wordt van willekeurig geweld door een gewapend conflict in jouw land van herkomst. Heeft u in Nederland gewoond met een tijdelijke verblijfsvergunning asiel? Op dit document staat dat u mag werken tijdens de behandeling van uw aanvraag.

Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'. De reden waarom u asiel hebt gekregen, bestaat nog steeds. U doet op 25 maart de aanvraag.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:9

Nieuw nieuws