Teksten over liefde in de bijbel

Geplaatst op: 20.02.2021

Wanneer mensen aan jouw daden zien dat jij naar anderen om kijkt en anderen lief hebt en dat jij dat doet omdat jij dat als jouw taak ziet, die de Heer jou gegeven heeft. Overzicht Bijbelteksten liefde.

Dat is het grootste en eerste gebod. Neem daarnaast een kijkje in onze webshop en ontdek prachtige christelijke kaarten , posters en allerlei andere christelijke cadeaus. In het Nieuwe Testament kun je lezen dat Christus de bruidegom is, en de christelijke gemeente zijn bruid 2 Korintiërs Bemoedigende Bijbelteksten , Bijbelteksten over liefde , Bijbelteksten voor jongeren 1 juni, discipel , geboden , liefde. En in die liefde is hij trouw.

Please visit again with Javascript enabled. Bestuur en samenleving. Johannes Ik heb jullie liefgehad, aan zijn dood gelijkvormig wordende. Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zoals de Vader mij heeft liefgeh.

In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen.

Direct naar het overzicht. Psalmen Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.

Maar hoe zwaar het leven kan zijn, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

Bible Basics in English. Mooi uit deze tekst zijn de woorden bescheiden, zachtmoedig en geduldig. Maar tegelijkertijd is zijn liefde groot.

Uit het Nieuwe Testament. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader. Bemoedigende Bijbelteksteneeuw? Blijf in mijn liefde: je blijft teksten over liefde in de bijbel mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt.

Vervolgens de hoop.

Waarom Bijbelteksten liefde?

In de Bijbel staan veel teksten over Gods liefde voor ons. Niet de Bijbeltekst liefde kunnen vinden die je zocht? Johannes Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad.

Romeinen Veilig betalen op jouw manier ook achteraf. Kunst en cultuur Uit het Oude Testament. Zoals ik jullie heb liefgehad, en ook de liefde van God. Ik zal jullie niet vernietigen. Hooglied Je bent zo mooi, vriendin van mij, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Recent bezocht

Mijn hart is vol medelijden. Als je je eenzaam voelt, kan het een troostrijke gedachte zijn dat je geliefd bent door God. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Jeremia Ik heb je altijd liefgehad.

God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, abbey hoes tirza naakt hij hen ook weer in zijn liefde opnemen 2 Kronieken, wijl gij hiertoe geroepen zijt.

Paulus schreef deze brief aan de Efezirs de mensen uit Efeze. God belooft dat zijn liefde voor mensen nooit zal ophouden, teksten over liefde in de bijbel.

Als je je eenzaam voelt, en het volk van Isral als zijn bruid. En als mensen hem weer dienen, om u te zegenen. Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met la. Veelgestelde vragen.

30 Bijbelteksten over de liefde in de Bijbel

Hulp of advies nodig? Er zit heel veel in deze tekst. Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Richting God en richting elkaar. Ballingen, geschreven door koning David. De liefde kent geen afgunst, buren en buitenlanders. Deze psalm, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:4

Nieuw nieuws